GRENE DAGPLEJE

Ferie planlægges så vidt muligt sammen med forældrene, men vil primært være i skolernes ferier 

Planlagte feriedage pt.:

2016:

Hele uger:
Uge 29-30-31
Uge 42