GRENE DAGPLEJE

Pris og tilskud

Billund Kommune giver tilskud til pasning af børn i alderen 24 uger og til barnet starter i børnehaveklasse.

Tilskud i 2016
0-2 årige max. kr. 5.503,-

(gælder ved fuld tid - reduceres ved ønske om mindre tid)
Tilskudet udbetales pr. måned af kommunen - forud.Søskendetilskud
Der gives søskende tilskud, efter gældende regler.

Betaling
Der betales for 12 måneder uden hensyntagen til sygdom og ferieafvikling.
Der betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Regulering

Både det kommunale tilskud og min pris reguleres 1 gang årligt og med virkning pr. 1. januar. Dette varsles 2 måneder forud, under forudsætning af, at kommunen har fastlagt det kommende års tilskud.